Национални регистар потрошачких приговора


1Увод
2Подаци о потрошачу
3Приговор
4Трговац
5Избор удружења за заштиту потроашача

Национални регистар потрошачких приговора (НРПП) је информатичка платформа која потрошачима омогућава да се информишу о својим правима, као и да поднесу приговор у случају да сматрају да су повређена њихова потрошачка права. НРПП води Министарство унутрашње и спољне трговине у складу са Законом о заштити потрошача.

НРПП пружа могућност онлајн подношење приговора а са циљем да се потрошачима на ефикасан начин пружи подршка у заштити њихових права. Неопходно је да потрошач у неколико корака попуни формулар:

  1. уносом података о себи (како би се добила повратна информација)
  2. образложењем у чему се састоји његов/њен захтев
  3. уносом података о трговцу уколико подноси приговор на купљену робу или услугу
  4. бирањем удружења за заштиту потрошача које ће поступити по поднетом приговору.

Процес подношења упита започиње избором доле наведене везе (кликом на квадратић).


Упознат сам да ће се моји лични подаци користити у регистру потрошачких приговора ради претраге истих и идентификације мене као подносиоца приговора и осталих потреба платформе Националног регистра потрошачких приговора. Пристајем на обраду података о својој личности према одредбама Закона о заштити података о личности („Сл. гласник“, бр. 87/2018) и то: личног имена и презимена, података о времену слања и пријема електронских докумената и података за контакт са мном. Обраду података могу вршити као руковаоци Министарство унутрашње и спољне трговине Републике Србије и удружење за заштиту потрошача које поступа по мом приговору. Упознат сам да је ова изјава опозива и упознат сам са својим законским правима у вези обраде. *